Courses / Events

Discover our open enrolment educational programmes, soft skill trainings and online webinars. Start your journey of learning and self development today.

ONLINE FORMAT – LIVE WEBINAR

Lincz Power Mindset Program - LIPMA - EN

Program of personal and professional development, where you will learn how to manage stress, improve well-being, performance and how to use different methods such as mindfulness or mental training.

Lincz Power Mindset Program - LIPMA - EN

Duration: 6 x 3 hours in 3 weeks
Format: Online - Webinar
Language: English
Lector: Katarina Linczenyiova
Group Size: max. 12 participants
View Course

ONLINE FORMAT – LIVE WEBINAR

Power Breath Basic Class - POBB - EN

Discover an extraordinary tool that you have always with you – power of your own breath.

Power Breath Basic Class - POBB - ENGLISH

Duration: 3 hours
Format: Online - Webinar
Language: English
Lector: Katarina Linczenyiova
Group Size: max. 14 participants
View Course

ONLINE FORMÁT – ŽIVÝ WEBINÁR

Lincz Power Mindset Program - LIPMA - SK

Program osobného a profesného rozvoja v ktorom sa naučíte ako zvládať stres, zlepšiť well-being, výkonnosť a ako používať rôzne metódy ako mindfulness alebo mentálny tréning.

Lincz Power Mindset Program - LIPMA - SK

Trvanie: 6 × 3 hodiny behom 3 týždňov
Formát: Online - Webinár
Jazyk: Slovenčina
Lektor: Katarína Linczényiová
Skupina: max. 12 účastníkov
View Course

ONLINE FORMÁT – ŽIVÝ WEBINÁR

Power Breath Basic Class – POBB - SK

Objavte jedinečný nástroj, ktorý máte stále so sebou – silu vlastného dychu.

Power Breath Basic Class – POBB - SK

Trvanie: 3 hodiny
Formát: Online – Webinár
Jazyk: Slovenčina
Lektor: Katarína Linczényiová
Skupina: max. 14 účastníkov
View Course